Startsida

KBT

Mindfulness

Ångesthantering

Kontakt

 

 


KBT

Självhjälpslitteratur

Klicka [här] om du vill skriva ut listan.

Klicka på det ämne du vill läsa mer om

Allmänt om ångest
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Social fobi
Panikångest
Tvång
Tinnitus
Matproblem
Hypokondri
Depression
Stress/Mindfulness
Spelberoende
Självkänsla
Sömn
Ilska
Övrigt

Allmänt om ångest

Fri från oro, ångest och fobier
- Farm Larsson,M.,& Wisung, H. (2005) Stockholm Forum

Hantera din ångest och oro. Kognitiva metoder för självhjälp.
- Kennerly, H. Stockholm Prisma

Befriad från Ångest
- Lucinda Bassett Natur och Kultur (1999)

Ångest om orsaker , uttryck och vägen bort från den
- Christer Nordlund Eget förlag (2004)

Kvinnor som tänker för mycket- om destruktiva tankemönster och hur du tar dig ur dem.
- Susan Nolen-Hoeksema Damm förlag (2003)

Gå till toppen

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Bli av med din oro
- Robert Leahy Damm förlag (2007)

Sluta älta och grubbla
- Olle Wadström Psykologinsats (2007)

Gå till toppen

Social fobi

Social fobi – Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi.
- Furmark, T., Holmström, A. , m.fl. Stockholm Liber (2006)

Social fobi. Att känna sig granskad och bortgjord.
- Anna Kåver Cura förlag (2004)

Fri från blyghet och social fobi med kognitiv beteendeterapi
- Gillian Butler (2007)

Gå till toppen

Panikångest

Panik – att förstå och behandla.
- Robert Baker. Propius (1995)

Lilla panikboken Fri från panikattacker med kogntiv beteendeterapi
- D. Silove Viva förlag

Ingen Panik Fri från panik.och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi
- Carlbring m.fl. Natur och Kultur (2007)

Gå till toppen

Tvång

Tvång – orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv
- Olle Wadström, Psykologinsats AB, Linköping (2002).

Tvångssyndrom – OCD ”nycklar på bordet”
- Susanne Bejerot Cura bokförlag (2002)

Gå till toppen

Tinnitus

Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus
- Viktor Kaldo och Gerhard Andersson. Studentlitteratur (2004)

Gå till toppen

Matproblem

Att övervinna hetsätning – ett nytt vetenskapsbaserat självhjälpsprogram
- Christofer Fairburn

Gå till toppen

Hypokondri

Hypokondri och kognitiv terapi
- Ingvard Wilhelmsson

Gå till toppen

Depression

Ta makten över depression , förändra dina vanor – förbättra ditt liv.
- Martell, Addis m.fl. Natur och Kultur (2007)

Hantera din depression
- Paul Gilbert Prisma bokförlag (2005)

Att ta sig upp när man är nere
- Susan Tanner Natur o Kultur

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteende-terapi: ett effektivt självhjälpsprogram
- Gerhard Andersson m.fl.

Sluta älta och grubbla – lättare gjort med KBT
- Olle Wadström

Gå till toppen

Stress/Mindfulness

Stress och utmattningsproblem – kognitiva och beteendeterapeutiska metoder
- Niclas Almén Studentlitteratur

Minska den stress genom meditation
- Andreas Kroese Natur och Kultur

Uppnå mer med mindre stress- en handbok i uppmärksamhetsträning
- Andreas Kroese Bazar förlag (2007)

Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi
- Giorgio Grossi Viva förlag (2008)

Fri från stress med mindfulness
- Åsa Palmkron Ragnar Katarina Lundblad

Att leva ett liv inte vinna ett krig
- Anna Kåver Natur och Kultur (2005)

Mindfulness i vardagen – vägar till medveten närvaro
- Ola Schenström Viva förlag (2007)

Här och Nu – ett program för medveten närvaro (inkluderar cd skiva)
- Schenström och Lindqvist
www.ettlivibalans.se

Mindfulness – en väg ur nedstämdhet
- Mark Williams m.fl Natur och Kultur (2007)

När allt rasar samman- innerliga råd för svåra stunder
- Pema Chödrön Larson förlag (2003)

Känslans alkemi – hur sinnet kan läka ditt hjärta
- Tara Bennet-Goleman Wahlström och Widstrand (2000)

Gå till toppen

Spelberoende

Till spelfriheten Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende
- Liria Ortiz Natur o Kultur

Gå till toppen

Självkänsla

Höj din självkänsla med kognitiv beteendeterapi
- Melanie Fennell Viva förlag

Gå till toppen

Sömn

Sov bättre med kognitiv beteendeterapi
- Marie Söderström Viva förlag

Bli fri från dina sömnproblem med kognitiv beteendeterapi
- Lars Ström m.fl Albert Bonnier förlag (2007)

Sov gott
- Susanna Jernelöv Wahlström och Widstrand förlag (2008)

Gå till toppen

Ilska

Ta makten över din ilska
- Robert Nay

Gå till toppen

Övrigt

Ut ur trötthet med kognitiv beteendeterapi
- Burgess (2008)

De 10 dummaste misstagen klyftiga människor gör och hur du undviker dom.
- Freeman Arthur m.fl. Natur och Kultur (2006)

Komma på Bättre Tankar
- Åsa Palmkron Ragnar Palmkrons förlag

Hemligheten – från ögonkast till varaktig relationer
- Dan Josefsson Egil Linge Natur och kultur (2008)

Gå till toppen